Όροι Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.leatherlinechania.com, δημιουργήθηκε από την εταιρία με την επωνυμία «Leather Line.» αριθμ.  ΓΕΜΗ : 07406425800 και τελεί υπό την επιμέλεια αυτής. Η εταιρία «Leather Line», προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω. Ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του www.leatherlinechania.com , μόνο εφόσον είναι σύμφωνος και τους αποδέχεται πλήρως.

1)Πρόσβαση/Επικοινωνία

Η εταιρία «Leather Line» παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.leatherlinechania.com. Στους επισκέπτες/χρήστες δίνεται η δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω της χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Η εταιρία «Leather Line»  μεριμνά για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες για τη χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003,Ν.2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου. Ο επισκέπτης πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου «www.leatherlinechania.com» σε οποιαδήποτε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης της οποίας κάνει χρήση μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον διαδικτυακό τόπο www.leatherlinechania.com υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση να γίνεται ρητή αναφορά για το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.leatherlinechania.com έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού καταστήματος «Leather Line» και του διαδικτυακού τόπου www.leatherlinechania.com. Τα  στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου του καταστήματος, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του www.leatherlinechania.com δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη /χρήστη, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο , στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας.

2) Εγγραφή χρήστη/Δημιουργία Λογαριασμού

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης κρίνει ότι επιθυμεί την εγγραφή του στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.leatherlinechania.com βεβαιώνει ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει είναι πλήρη και αληθή σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται να συμπληρώσει  από το www.leatherlinechania.com για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού .

2α) Εγγραφή (δημιουργία μέλους)

Ο πελάτης ανατρέχοντας στο εικονίδιο «δημιουργία λογαριασμού» και πατώντας το, οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει στοιχεία που έχουν ως εξής: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης).****

2β) Εγγραφή στο newsletter (ενημερωτικό δελτίο)

Στον επισκέπτης της ιστοσελίδας www.leatherlinechania.com παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που προβλέπονται στην αντίστοιχη φόρμα (βρίσκεται στο εικονίδιο «Εγγραφή στο newsletter» ). Τα στοιχεία που ζητούνται από τον επισκέπτη είναι να συμπληρώσει το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), ο επισκέπτης θα λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις του καταστήματος.

2γ) Δημιουργία λογαριασμού

Με την δημιουργία λογαριασμού παρέχονται στους χρήστες του www.leatherlinechania.com υπηρεσίες μελών. Ο επισκέπτης/χρήστης έπειτα από την μελέτη  και την αποδοχή των όρων χρήσης και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.leatherlinechania.com, θα παραλάβει μέσω e-mail, την επιβεβαίωση της δημιουργίας λογαριασμού και εφεξής θα έχει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει ορίσει. Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση από τους ίδιους του λογαριασμού τους όπως και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς να έχουν την έγκρισή τους. Επιπλέον, τα μέλη παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account). Συνιστάται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Log out). Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.leatherlinechania.com απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Ο επισκέπτης /χρήστης/πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο www.leatherlinechania.com, αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα www.leatherlinechania.com ως εγγεγραμμένο μέλος/ ή εγγεγραμμένος πελάτης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δε χρειάζεται η συμπλήρωση εκ νέου της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη/χρήστη, ο Πελάτης/χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το www.leatherlinechania.com να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη ένα φάκελο επονομαζόμενο « cookie » ο οποίος έχει ως μοναδικό σκοπό την εν λόγω ταυτοποίηση.

3) Παραγγελία/Πληρωμή

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται παρακάτω η διαδικασία αυτής. Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων πώλησης.

α) Ο πελάτης που έχει ενδιαφέρον για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα www.leatherlinechania.com ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του:  Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι» , ελέγχοντας τα στοιχεία της παραγγελίας (χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ…) συνεχίζοντας ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο «αγορά».

β) Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να προβεί στης συμπλήρωση μιας φόρμας, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας. Στο στάδιο αυτό,  ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό.

Έπειτα, αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος ) να επικυρώσει οριστικά και αμετάκλητα την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».

γ) Πληρωμή

Η καταβολή του τιμήματος του προϊόντος που επιλέχθηκε πραγματοποιείται με έναν από τους υποδεικνυόμενους τρόπους που περιλαμβάνει ο διαδικτυακός τόπος www.leatherlinechania.com, κατ’ επιλογή του πελάτη :

Ι.Αντικαταβολή χωρίς επιπλέον χρέωση (Μετρητά στη παράδοση- «χέρι με χέρι»)

Μπορεί  να εξοφληθεί η παραγγελία  κατά την παραλαβή του πακέτου από εσάς.

Το www.leatherlinechania.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από πελάτη με τον οποίο εκκρεμεί δικαστική διαφορά.

4) Χρόνος Αποστολής (Παράδοσης /Παραλαβής) :

Ελλάδα

Εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων των οποίων επιλέξατε, οι αποστολές εκτελούνται εντός 48 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας σας, εκτός εάν γίνει κάποια περίπλοκη παραγγελία για την οποία χρειάζεται περρισσότερος χρόνος για την οποία θα ειδοποιείστε τηλεφωνικά, και θα αποστέλλονται με Speedex, για την πιο γρήγορη παράδοση, σε εσάς, στον χώρο σας (σε 3 με 7 μέρες αντίστοιχα με την περιοχή που βρίσκεστε).

Οι παραγγελίες που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη  τη διάρκεια του Σαββατοκύριακο, θα εκτελούνται την Δεύτερα.

Σπανίως ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση της παραγγελίας, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια από 24 έως 72 ώρες και να οφείλεται σε περιόδους που μπορεί να προκύψει αιχμή (πχ. 10ήμερα προσφορών , Εκπτώσεις κτλ),  ή και σε επιπρόσθετο έλεγχο του προϊόντος. Οι ώρες και οι λόγοι είναι ενδεικτικοί  που αφορούν ενδεχόμενη καθυστέρηση της παραγγελίας.

Κύπρος

Οι αποστολές στην Κύπρο, αποστέλλονται ΔΩΡΕΑΝ εφόσον το ποσό της παραγγελίας είναι πάνω από 150 ευρώ. Σε περίπτωση που η παραγγελία είναι κάτω από 150 ευρώ το κόστος αποστολής βαραίνει τον πελάτη το οποίο θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης. Η αξία των μεταφορικών για πακέτα πάνω από 2 κιλά αυξάνεται αναλόγως το βάρος. Τα πακέτα αποστέλλονται με τη Speedex, μέσα σε διάστημα 7-10 εργάσιμων ημερών.

5) Επιστροφή /Αλλαγή /Αντικατάσταση

α) Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω της ιστοσελίδας www.leatherlinechania.com δύνανται να επιστραφούν για αντικατάσταση/αλλαγή με μεγαλύτερο ή μικρότερο νούμερο ή αλλαγή/αντικατάσταση στην επιλογή του προϊόντος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα. Το κατάστημα, επιπλέον, επιφυλάσσεται να ακολουθήσει πολιτική επιστροφής χρημάτων.

Ελλάδα

Δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα επιστροφής για την Πρώτη αλλαγή.  Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το κατάστημα τηλεφωνικά ή μέσω e-mail  με το www.leatherlinechania.com για τη ρύθμιση της διαδικασίας αποστολής, διατηρώντας το δικαίωμα να επιλέξει  κάποιο διαφορετικό προϊόν ίσης η μεγαλύτερης αξίας. Στην περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να κάνει αλλαγή για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ίδιο προϊόν, θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα επιστροφής κ αποστολής. Η επιστροφή και αλλαγή θα εκτελείται πάντα με τούς φορείς που συνεργαζόμαστε και τη Speedex.

Κύπρος

Επιστροφές από Κύπρο:

Ο πελάτης επιβαρύνεται τα μεταφορικά έξοδα για όλες τις διακινήσεις του πακέτου του. Όπως και στην επιστροφή χρημάτων παρακρατείτε το ποσό των εξόδων μεταφοράς της πρώτης αποστολής.

Θα πραγματοποιείται σε διάστημα 14 ημερών από την παραλαβή στον χώρο σας με την μεταφορική εταιρεία που θα σας υποδείξει η εταιρία μας.

β) Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία. Αν για οποιοδήποτε λόγο η εξωτερική σακούλα συσκευασίας έχει χαθεί, πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη σακούλα που θα επιλέξετε, προκειμένου να προστατεύεται η εσωτερική συσκευασία επαρκώς .

Το νέο προϊόν που ο πελάτης θα επιλέξει για την αλλαγή, θα αποστέλλεται αφού παραληφθεί το αρχικό προϊόν και εφόσον το κατάστημα έχει ελέγξει ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (να μην έχει γίνει χρήση του και να μην έχει υποστεί φθορές).

δ) Οι αλλαγές θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα ενημερώσει το κατάστημα εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

6) Επιστροφή χρημάτων

Η πολιτική επιστροφής χρημάτων ακολουθείται στις περιπτώσεις που έχουν ως εξής :

*Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία που υπήρχε κατά την παραλαβή από τον πελάτη.

*Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (όπως ήταν κατά το χρόνο της παράδοσης στο πελάτη) και να μην έχει υποστεί φθορές ή άλλα ελαττώματα.

*Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το φυσικό κατάστημα ή μέσω e-mail με την ιστοσελίδα www.leatherlinechania.com (τα στοιχεία αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνία»») εντός 3 ημερών από την ημέρα της παραλαβής.

*Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά που ο πελάτης έλαβε κατά τη παραλαβή του (απόδειξη, τιμολόγιο).

Η επιστροφή θα πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύει ο πελάτης . Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη.

H επιστροφή χρημάτων καθίσταται εφικτή μόνο για τις αγορές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (www.leatherlinechania.com) και δεν ισχύει για αγορές από τα φυσικά μας καταστήματα.

7) Λανθασμένη αποστολή

Αν τυχόν ο πελάτης παρέλαβε προϊόν διαφορετικό από εκείνο της επιλογής του, θα πρέπει να  ενημερώσει τηλεφωνικά το φυσικό κατάστημα ή με e-mail, το www.leatherlinechania.com αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα μας, εντός 3 ημερών από την παραλαβή. Θα λάβετε οδηγίες για την επιστροφή και την αντικατάστασή του, στην οποία δεν θα έχει καμία επιβάρυνση ο πελάτης.

8)Προσφορές και εκπτώσεις

Οι προσφορές του καταστήματος  είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.leatherlinechania.com. Στην περίοδο των εκπτώσεων οι αλλαγές γίνονται αποδεκτές όπως είθισται.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι εκπτώσεις και η διάρκεια αυτών καθορίζονται από τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Επικράτειας και για όσο χρόνο προβλέπει η εκάστοτε ημεδαπή νομοθεσία.

Σε κάθε όμως περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας η οποία αφορά μη διαθέσιμο προϊόν, το www.leatherlinechania.com δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικά τον πελάτη που έδωσε την εντολή.

9) Tιμές / Έξοδα Μεταφοράς- Φ.Π.Α

α) Οι δαπάνες μεταφοράς/ έξοδα αποστολής επιβαρύνουν το κατάστημα μας (κατάστημα παραγγελίας)  για αποστολές εντός Ελλάδος, συνεπώς για κάθε αγορά προϊόντος από το πελάτη η αποστολή είναι δωρεάν.

γ) Οι τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. που τα βαρύνει. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων για την Ελλάδα. Εάν υπάρξει αλλαγή στο ποσοστό του ΦΠΑ, η αλλαγή συνυπολογίζεται στην τιμή των προϊόντων χωρίς προηγουμένως να ειδοποιηθεί ο Πελάτης.

Ο διαδικτυακός τόπος www.leatherlinechania.com, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αλλά τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί θα τιμολογούνται με την τιμή που ίσχυε κατά τη καταχώρηση της παραγγελίας.

10) Προσωπικά δεδομένα

Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε έχει ως στόχο την εκπλήρωση της τυχόν εμπορικής συναλλαγής που επιθυμείτε με το κατάστημά μας καθώς και την αποστολή πληροφοριών και προσφορών για προωθητικούς σκοπούς και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας εφόσον εσείς το επιθυμείτε. Αφού μας υποβάλετε συμπληρωμένη την φόρμα των στοιχείων σας, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις σχετικές προσφορές και πληροφορίες ενδέχεται να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η «www.leatherlinechania.com» αναγνωρίζει τη σημασία και τη σοβαρότητα του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια αυτών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Βεβαιώνεται ότι μόνο υπάλληλοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προσκτηθέντες της εταιρείας, και μόνο όποτε είναι αναγκαίο, (π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών)  στα πλαίσια  διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα «LeatherLine» θεωρούνται απόρρητα, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.  Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Κατά περίπτωση, μπορείτε να ασκήσετε, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, διαγραφής (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή δεν προβλέπεται από το νόμο σχετική υποχρέωση ) περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ) φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο). Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης , εξαιρούμενων των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης / παραγγελίας και των δεδομένων για τα οποία μας έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία .

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στο [email protected] στην εταιρία μας , εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα αναφερθέντα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.leatherlinechania.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι χρήστες του www.leatherlinechania.com καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.leatherlinechania.com. Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την εταιρία και θα διατηρούνται στο αρχείο αυτής, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992). Επιπρόσθετα, οι εντολές , παραγγελίες και οι συμβάσεις αγορών σας, ενδέχεται να αρχειοθετούνται  μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής  τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικώς στο 2821043153 και ηλεκτρονικά [email protected]

Επιπλέον, πάντα διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

11) Λειτουργία υπηρεσιών

Η εταιρία που επιμελείται την λειτουργία των υπηρεσιών, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή ακόμα και το σύνολο των υπηρεσιών του www.leatherlinechania.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Επιπλέον, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των προσωπικών λογαριασμών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη οι οποίοι πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Η επιμελούσα εταιρία διατηρεί, ακόμα, το δικαίωμα να τροποποιήσει, οποιαδήποτε στιγμή και άνευ προειδοποίησης, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.leatherlinechania.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου.

 12) Διαφήμιση/ Επίσκεψη μέσω άλλων δεσμών (links)

Η εταιρία «Leather Line» δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών οι οποίοι διαφημίζονται στο www.leatherlinechania.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η εταιρία «Leather Line» δεν έχει τον έλεγχο της διαθεσιμότητας, του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ποιότητα και της πληρότητας των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, ή διαφημιστικών banners στο www.leatherlinechania.gr, ούτε έχει σύνδεση με αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

13) Πωλητής

α) Η οικονομική μονάδα υπό την μορφή ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Leather Line», που εδρεύει στο Δήμο Χανίων Κρήτης (οδός Αρχολέων 10 – παλιό λιμάνι) και εκπροσωπείται από τον «ΑΝΤΩΝΗ Γ. ΜΑΡΑΚΑΚΗ», έμπορο, κάτοικο Δήμου Χανίων Κρήτης.

β) Στοιχεία Πώλησης

Η πώληση απευθύνεται στους καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν πλήρη στοιχεία διεύθυνσης αποστολής.

Όλα τα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι να εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα θα φέρουν την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου τους.

Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας που αφορά σε μη διαθέσιμο προϊόν, το www.leatherlinechania.com δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη που παρήγγειλε μη διαθέσιμο προϊόν.

14) Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας www.leatherlinechania.com, οπτικά ή ηχητικά, λαμβάνοντας υπόψιν και την υποκείμενη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερα όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «Leather Line»  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να αποτελέσει εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο (αποκλειστική ιδιοκτησία της www.leatherlinechania.com).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το δικαίωμα υπαναχώρησης συνοψίζεται ως εξής: Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω  του www. www.leatherlinechania.com με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρία «Leather Line», η οποία εδρεύει στο Δήμο Χανίων Κρήτης (οδός Αρχολέων 10 – παλιό λιμάνι)», μέσα σε 14 ημέρες από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων και εφόσον εκείνα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Οι δαπάνες επιστροφής θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Διευκρίνιση

H www.leatherlinechania.com δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμβολή στην παροχή της υπηρεσίας, ή κάθε κακόβουλη εξωτερική παρεμβολή ή παρουσία ιού που παρεμποδίζει την χρήση της ιστοσελίδας ή/και την εκτέλεση της σύμβασης με τον πελάτη – καταναλωτή . Επιπρόσθετα, κάθε συμβάν που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, απαλλάσσει εξ’ ολοκλήρου  την www.leatherlinechania.com από κάθε ευθύνη (με την επιφύλαξη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Νομοθεσίας περί τη «Προστασία του Καταναλωτή»).

Υπουργείο Ανάπτυξης – Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή (Καλέστε στην γραμμή 1720).

ESPA Image
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
login-logout
account

Login to your account